Formularz jest przetwarzany...

JwR 2014

 Jazz w Ruinach rusza po raz dziesiąty. Wydarzenie to, którego pomysłodawcą oraz organizatorem jest Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz Club odbędzie się w dniach 1 - 9 sierpnia 2014 w Runiach Teatru Victoria w Gliwicach, miejscu magicznym (obiekcie wpisanym do rejestru zabytków województwa Śląskiego). Warto dodać, że obiekt ten jest porównywany do paryskiej sceny Petera Brooka Bouffes du Nord.