https://www.high-endrolex.com/39

JwR 2015 - Jazz w Ruinach
Formularz jest przetwarzany...

JwR 2015

Jazz w Ruinach 2015 – najprawdopodobniej ostania edycja przed remontem sali i budynku Ruin Teatru Victoria. Przynajmniej takie docierają do nas słuchy. Co prawda nie pierwszy raz, ale liczymy, że tym razem remont Ruin w Gliwicach uda się przeprowadzić. 

31.07.2015 / 18:00
czytaj więcej
31.07.2015 / 19:00
czytaj więcej
31.07.2015 / 19:00
czytaj więcej
31.07.2015 / 21:00
czytaj więcej
01.08.2015 / 12:00
czytaj więcej
01.08.2015 / 19:00
czytaj więcej
01.08.2015 / 21:00
czytaj więcej
07.08.2015 / 19:00
czytaj więcej
07.08.2015 / 21:00
czytaj więcej
08.08.2015 / 12:00
czytaj więcej
08.08.2015 / 19:00
czytaj więcej
08.08.2015 / 21:00
czytaj więcej

https://www.high-endrolex.com/39